අපගේ නිල සිංහල වෙබ් අඩවියට පිවිසි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු
මුල් පිටුව බාගත කිරීම් ඉතිහාසය අවශ්‍යතාවන් ගුරුවරුන් විශේෂ ඒකක පින්තූර පුවත් වීඩියෝ සබඳතා
විද්‍යුත් ගම්මානය
''ග්‍රාමීය තොරතුරු තාක්ෂණයට නව අරුතක්''
රට - ශ්‍රී ලංකාව පළාත - වයඹ
දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගල අධ්‍ා. කලාපය -මහව
කොට්ඨාසය-පොල්පිතිගම දු.ක. -+94373983634
  සිංහල බ්ලොග් අඩවිය
  ඉංග්‍රීසි වෙබ් අඩවිය
  පරිගණක ඒකකය
  විභාග ප්‍රතිඵල
  සිසු නිර්මාණ
  වැදගත් සිංහල වෙබ් අඩවි
  නිකවැව ගම
  වෙනත් පාසල් වෙබ් අඩවි
 
 
ජයග්‍රාහී ගුරුවරයාගේ නවතම මෘදුකාංගය-----
2008 පාසල් අධ්‍යාපන මෘදුකාංග තරඟාවලියෙදී ගරුවරුන්ගේ අංශයෙන්
ප්‍රථමස්ථානය දිනා ගත් අප විද්‍යාලයේ
ඩබ්.ඒ.එම්.කේ. අබේසිංහ මහතා 2009 තරඟාවලිය වෙනුවෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් විද්‍යාව ගැන වෙබ් අඩවියක් සකස් කර ඇත. පසුගිය වසරේදී මෙන්ම මෙවරද ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට හැකි වේවායි අපි ඔහුට ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.
බලන්න
තවත් අධ්‍යාපනික මෘදුකාංගයක්......
2009 වර්ෂයේ අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග තරඟය සඳහා අප විදයාලයේ පරිගණක මධ්‍යස්ථාන භාර

ආචාර්ය ක්‍රිෂාන්ත ලන්සකාර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූඅධාපනික මාදුකාංගයයි මේ. අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ කෘෂිකර්මය විෂය හදාරන දරුදැරියන් සඳහා ඇතුළත් වන පාඩමක් වන මෙය නිර්පාංශු වගාව කෙරෙහි උනන්දුවක් ඇති ඔබ සැමට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

 

බලන්න>>>

   
 
 

''ඔබ අපට ආඩම්බරයකි''
විද්‍යාලයට ඉමහත් කීර්තියක් අත් කර දෙමින් අප විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.එම්. කිත්සිරි අබේසිංහ මහතා 2008 වර්ෂයේ සමස්ත ලංකා පාසල් මාදුකාංග තරඟාවලියෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනුවේය ‍‍
වැඩි විස්තර සඳ හා ...

 
විද්‍යාලයේ ප්‍රථම සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණය
2007 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟාවලියෙන් නව නිර්මාණ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයෙන් අප විද්‍යාලය ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තේය. මේ සඳ හා ඇප කැප වූ ශිෂ්‍යාවන්ට හා ආචාර්ය මණ්ඩලයට අපගේ සුභ පැතුම් පිරි නමමු.
වැඩි විස්තර ...
 

සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි © නිකවැව දේවානම්පියතිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
මොරගොල්ගාම

යාවත්කාලීන වීම - 2009 නොවැම්බර් මස 2වන දින