අපගේ නිල සිංහල වෙබ් අඩවියට පිවිසි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු
මුල් පිටුව පැතිකඩ ඉතිහාසය බාගත කිරීම් ගුරුවරුන් විශේෂ ඒකක පින්තූර පුවත් වීඩියෝ සබඳතා
විද්‍යුත් ගම්මානය
''ග්‍රාමීය තොරතුරු තාක්ෂණයට නව අරුතක්''
රට - ශ්‍රී ලංකාව පළාත - වයඹ
දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගල අධ්‍ා. කලාපය -මහව
කොට්ඨාසය-පොල්පිතිගම දු.ක. - 0602983634
  සිංහල බ්ලොග් අඩවිය
  ඉංග්‍රීසි වෙබ් අඩවිය
  පරිගණක ඒකකය
  විභාග ප්‍රතිඵල
  සිසු නිර්මාණ
  වැදගත් සිංහල වෙබ් අඩවි
  නිකවැව ගම
  වෙනත් පාසල් වෙබ් අඩවි
 
 
  විද්‍යාලයේ දැනට පවතින අවශ්‍යතාවන්  
ගුරු නිවාස
විද්‍යාලයේ දැනට පවතින ප්‍රධාන අඩුපාඩුව වන්නේ ගුරුවරුන්ට නවාතැන් ගැනිම සඳහා අවශ්‍ය ගුරු නිවාස නොමැතිකමයි. මෙම රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ දැනට පවතින භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට නිර්දේශ කර ඇති පැරණි ගුරු නිවාසයයි. දැනට මෙය කිසිඳු ගුරුවරයෙකුට පාවිච්චි කිරිමට සුදුසු තත්වයක නොමැත.
දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිට බොහෝ ගුරුවරුන් සඳහා අවශ්‍ය නවාතැන් පහසුකම් සොයා ගැනීමේදී ඔවුන් විවිධ අපහසුතාවන්ට මුහුණ දෙයි. එනිසාම සමහර ගුරුවරුන්
දැඩි අපහසුතා මධ්‍යයේ වුවද බස් රථ වලින් පාසල් පැමිණෙයි. මේ වන විට විද්‍යාලය සඳහා ගුරු නිවාස 4 ක පමණ අවශ්‍යතාවයත් පවතී.
ක්‍රීඩා පිටිය
දැනට විද්‍යාලය සතුව දැනට අක්කර තුනක පමණ වන ක්‍රීඩා පිටියක් පවතී. මහව අධ්‍යාපන කලාපය තුළ දැනට මීටර් 400 ධාවන පථයක් පහසුවෙන් සකස් කළ හැකි ක්‍රීඩා පිටිය වන මෙහි දැනට ප්‍රයෝජනය සඳහා ගන්නේ අක්කරයක පමණ ප්‍රදේශයකි. එයට හේතුව වන්නේ මෙහි ඇති අසමතුලිත බව නිසා වර්ෂා කාල වලදී තැන තැන ජලය පිරී මඩ ගොහොරු බවට පත් වීමයි. ක්‍රීඩා පිටිය වටා ප්‍රදේහයෙන් තුනෙන් එකක් ම ඇත්තේ නිකවැව වැවයි. එම නිසා මෙය පස් දමා ගොඩකර මට්ටමි කිරීම මුලින්ම කළ යුතුව ඇත.
ඉතා රමණීය බිම් කඩක පිහිටි මෙම ක්‍රීඩා පිටිය නවීකරණය කර සිසු අයතියට පැවරීමෙන් විද්‍යාලයට පමණක් නොව මෙම ප්‍ර‍දේශයට ම විශාල ප්‍රයෝජනයක් වනු නිසැකය.
 
 

''ඔබ අපට ආඩම්බරයකි''
විද්‍යාලයට ඉමහත් කීර්තියක් අත් කර දෙමින් අප විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.එම්. කිත්සිරි අබේසිංහ මහතා 2008 වර්ෂයේ සමස්ත ලංකා පාසල් මාදුකාංග තරඟාවලියෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනුවේය ‍‍
වැඩි විස්තර සඳ හා ...

 
විද්‍යාලයේ ප්‍රථම සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණය
2007 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟාවලියෙන් නව නිර්මාණ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයෙන් අප විද්‍යාලය ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තේය. මේ සඳ හා ඇප කැප වූ ශිෂ්‍යාවන්ට හා ආචාර්ය මණ්ඩලයට අපගේ සුභ පැතුම් පිරි නමමු.
වැඩි විස්තර ...
 

සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි © නිකවැව දේවානම්පියතිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
මොරගොල්ගාම

යාවත්කාලීන වීම - 2009 අගෝස්තු
ස 9 වන දින